Når man støder på rotter i Danmark er det som oftest den brune rotte kaldet vandrerotten, dog findes den sorte rotte, også kaldet husrotten få steder. Møder man rotter, er man næsten aldrig i tvivl. Rotter kan typisk veje op til 300 gram, der er dog fanget eksemplarer på over 500 gram disse hører dog til sjældenhederne.

Rotters tænder vokser gennem hele livet og derfor gnaver de konstant for at holde tænderne nede. Dette kan lave store ødelæggelser i kabler og ikke mindst i afløbsrør til og fra kloakker. Rotter er den største synder, hvad angår sygdomsspredning. Salmonella bliver spredt af rotter og kan have grimme følger hvis de kommer ind i fødevarevirksomheder, storkøkkener eller andet hvor de kommer i kontakt med fødevarer. Rotter er derudover bærer af den frygtede sygdom Weils syge, som ved smitte til mennesker, kan være dødelig.

Man kan selv gøre flere ting for at undgå rotter, fuglefodring lokker rotter til, så undgå overfodring på fuglebrættet. Gå din bolig efter, kig efter huller i riste, undgå opbevaring langs soklen på dit hus, dette giver rotten gode gemmesteder. Sørg for at skraldespande holdes lukket, så evt. fødekilder ikke er tilgængelige for rotten. Ønsker du hjælp til forebyggelse mod rotter, er du altid velkommen til at bestille et inspektionsbesøg pris 650 kr. inkl. moms, her går vi i fællesskab din bolig igennem og kontrollerer for alle eventuelle indgangsveje samt rådgiver omkring hvad der kan udbedres, evt. opsættes en rottesikring omkring boligen. 

Har du mistanke om rotter i din bolig, er det vigtigt at reagere med det samme.

Vi bekæmper rotter med fælder og gift.

Læs mere om hvad vi kan tilbyde for at sikre din ejendom mod rotter her.

Rotter er smittebærere af  b.la. Weils syge